Politiek & economie

AmerikaSamen vormen de vijftig staten en het ‘District of Columbia’ een federale staat, met George W. Bush als president. Hij werd op 2 november 2004 met ruime meerderheid herkozen en op 22 januari 2005 geïnstalleerd als 43e president. De president is in de Verenigde Staten zowel staatshoofd als regeringsleider. Verder zijn de individuele staten grotendeels zelfstandig. Elke vier jaar wordt een nieuwe president gekozen en sinds F.D. Roosevelt is deze slechts éénmaal herkiesbaar. Wanneer de president overlijdt wordt hij opgevolgd door  de vice-president.
 
Belangrijke exportproducten zijn machines, computers, auto's, chemische producten, vliegtuigen en voedingsmiddelen. De belangrijkste partners daarin zijn Canada, de Europese Unie, Mexico en Japan. Vooral op het gebied van hightech en computersoftware worden veel groeimogelijkheden verwacht. Machines, auto's, textiel en aardolie worden voornamelijk ingevoerd uit landen als Canada, Mexico, China en Japan. Terwijl de federale overheid de economie probeert te stimuleren, zijn veel Amerikaanse staten gedwongen drastisch te bezuinigen en de belastingen te verhogen.


Reizen naar Amerika

Wil je meer weten over reizen naar Amerika?
Bekijk hier alle informatie.

rondreizen naar Amerika