Fotograferen op reis maakt gelukkig

Foto’s maken op reis maakt gelukkig. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van 'veel foto’s nemen tijdens de vakantie en het belang hechten aan deze activiteit bijdragen aan positieve emoties en zo dus bijdragen aan geluk'.

Foto’s maken op reis maakt gelukkig. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van 'veel foto’s nemen tijdens de vakantie en het belang hechten aan deze activiteit bijdragen aan positieve emoties en zo dus bijdragen aan geluk'.  Dit is de conclusie van studenten aan de academische opleiding ‘Bachelor of Science Tourism’, van NHTV Breda en Wageningen University.

Voor onderzoek ‘The Effects of Photography on Tourists’ Hapiness’ werden 417 enquêtes afgenomen op drie verschillende locaties in Nederland (Kinderdijk, Scheveningen en Amsterdam). Ook werd het fotografiegedrag van de respondenten ter plekke geobserveerd en werden toeristen geïnterviewd. "Analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve data van het onderzoek laat zien dat, zoals verwacht, mensen op vakantie meer foto’s nemen dan thuis en dat ze op vakantie fotograferen belangrijker vinden dan thuis fotograferen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er een positieve relatie is tussen de frequentie en het belang van fotograferen op vakantie en positieve emoties", aldus het onderzoek.

Sociale interacties
Een belangrijke bevinding van het onderzoek is verder dat toeristen vooral positieve emoties uiten op het moment dat fotografie een onderdeel van sociale interacties is, zoals het samen op de foto gaan en ter plekke bekijken van de foto. "Deze positieve relatie tussen fotografie en geluk staat onder druk wanneer men het gevoel heeft dat het nemen van foto's als toerist van hen verwacht werd."

Relevante reisorganisaties

Djoser
Met oog voor de Wereld
PANGEA Travel
Reizen buiten het boekje
Shoestring
Hoe ver kun je gaan?
Van Verre
Specialist in reizen naar Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.
Better Places
Je reisexpert ter plaatse