Koepel van het Capitool krijgt restauratie

24 oktober 2013